Logo-rogbr
Brann 110

VIA - klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur

Norwegian Tunnel Safety Cluster

VIA er klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. VIA arbeider fpr å stryrke konkurransekraften til norske aktører i bransjen.

Norwegian Tunnel Safety Cluster skiftet i mai 2020 navn til VIA . Dette var i tråd med medlemsbedriftenes ønsker om å ikke bare konsentrere seg om tunnelsikkerhet, men jobbe mer helhetlig med vei, bru, tunnel og bane.


VIA skal jobbe for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur og inkluderer med det vei, bru og bane i tillegg til tunnel.

Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger. Ambisjonen er å bygge et økosystem som legger til rette for samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter, og som gir grobunn for ny innovasjon, forskning og utvikling.

VIA skal bidra til smart og bærekraftig utvikling av veier, tunneler, broer og bane som gir økt sikkerhet og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og for byer og regioner.
For å få til dette, må ulike aktører samarbeide og lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Det er behov for ny teknologi og ny kunnskap.

Rogaland brann og redning og SASIRO har vært sterkt engasjert i Norwegian Tunnel Safety Cluster fra begynnelsen. Derfor er også vi stolte av arbeidet som er lagt ned, og at over 100 bedrifter nå har sluttet seg til klyngen. VIA sitt arbeid har allerede fått interesse i flere land.

Mer om Vital infrastuktur arena finner du her.


 

_DSC0027
_DSC9715
PICT0347
bilde2
}, []);