Logo-rogbr
Brann 110

110 Sør-Vest

110 Sør-Vest har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofer og akutt forurensing, fra 23 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Vestland og en i Agder fylke.  
Ledig stilling

Organisering

110 Sør-Vest har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 23 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Vestland og en i  Agder fylke. 
Les mer
Organisering
Ledig stilling

Kontakt

Ved behov for akutt assistanse fra brannvesenet ring alltid nødnummer 110. Ved andre spørsmål, som ikke er akutte, kan du kontakte oss på tlf. 51 91 85 00.

 
Les mer
Kontakt oss
Ledig stilling

Alarmtilkobling

Automatisk tilkobling til 110 Sør-Vest sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute. En bygning som er tilkoblet 110 Sør-Vest vil varsle brannvesenet automatisk.

 
Les mer
Alarmer til 110-sentralen
}, []);