Logo-rogbr
Brann 110

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)

Norwegian Tunnel Safety Cluster

IUA-BEREDSKAP


Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen.
Landets kommuner er organisert i 34 beredskapsregioner. Et interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten.
Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp.
Forurensningshendelser som er, eller utvikler seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å håndtere, vil bli overtatt av Kystverket ("Statlig aksjon").

SASIRO har medarbeidere i nettverk med lang erfaring innen beredskap, reelle hendelser og øvelser.

Vi disponerer personell med erfaring fra NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og som leder i et stort interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.
  • Vi bidrar med utarbeidelse av planverk og øvelser.
  • Vi gjennomfører kontroll av beredskapen.
  • Vi bidrar med planlegging og gjennomføring av ELS-kurs og ELS-øvelser rettet mot akutt forurensing.
Hver enkelt øvelse planlegges og gjennomføres etter krav i lovverket og kundens behov.


Varighet:
Prosessbasert i dialog med kunden

Pris:
Fastsettes etter vi er kjent med kundens behov

Les mer om IUA Sør-Rogaland her.

 

_DSC0027
_DSC9715
PICT0347
bilde2
}, []);