Brann 110

Bryne

6. januar 2017 var det nyåpning av Bryne brannstasjon som det siste året ble pusset opp for 9 millioner kroner.
Samtidig gikk stasjonen over fra å være en deltidsstasjon til å ha fem brannkonstabler fast ansatt på dagtid, med primært dekningsområde Klepp og Time kommuner.


Bryne brannstasjon holder til like utenfor Bryne sentrum i samme bygg som Likningskontoret for Jæren.
På brannstasjonen er det godt med biloppstillingsplasser og et lite verksted. I underetasjen var det før i tiden feierbad.  


Stasjonen huser i dag:
  • 1 Utrykningskjøretøy/ mannskapsbil
  • Utrykningskjøretøyet er også utstyrt med hjertestarter og oksygen
Stasjonen har 16 deltidsmannskaper fordelt på 4 vaktlag, i tillegg til fem  dagkasernerte brannkonstabler.

Bryne brannstasjon har status som fagstasjon innen dyreredning.

 

Adresse

Røyrvika 2
4340 Bryne
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);