Logo-rogbr
Brann 110

Brann og redning hovedstasjon

Rogaland brann og redning hovedstasjon er plassert på Stangeland i Sandnes. Strategisk plassert like ved E 39 og Rv 44. Brannstasjonen er samlokalisert med legevakten, ambulansesentralen og øyeblikkelig hjelp. Delen hvor Rogaland brann og redning IKS holder til er rød, mens delen med legevakten og øyeblikkelig hjelp er hvit. Stasjonen ble tatt i bruk i april 2017.
Brann%20og%20redning%20hovedstasjon%20(3)
Den nye hovedstasjonen er fordelt over tre bygg med fire etasjer på i alt 12 674 kvadratmeter. Det er to etasjer over bakkeplan i hvert bygg. Den mest spesielle delen av hovedstasjonen er en rundt 100 meter lang og 30 meter bred vognhall med innkjøring i den ene enden og utkjøring i en annen ende. Dette er gjort for å gjøre utrykning fra stasjonen enklest mulig. Alle kjøretøyene til både brann og redning og ambulansetjenesten har plass inne i vognhallen.

Hovedstasjon brann og redning inneholder ellers:
Gymsal, styrkerom, klatrerom, kantine, bilverksted, klargjøringshall, vognhall, resepsjon, kontorer, møterom, tekniske rom, undervisningsrom, soverom, vaktrom, spiserom, pauserom og nødalarmsentral 110.

Samtlige avdelinger i Rogaland brann og redning IKS er lokalisert på den nye hovedstasjonen. Dagtidspersonell fra administrasjonen, stab, brannforebyggende avdeling, avdeling for beredskap, samt miljørettet helsevern og skjenkekontroll har kontorer her. I tillegg er mannskaper fra avdeling for beredskap stasjonert her, sammen med nødalarmsentralen.


 

Adresse

Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes
}, []);