Brann 110

Industrivernkurs

Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt skal håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer.
Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse som gjelder for de fleste store og mellomstore industrivirksomheter.


Tverrfaglig grunnopplæring er nødvendig for å gi industrivernet forutsetninger for å løse sine oppgaver.

Innhold:
• Informasjon om industrivernet
• Brannteori
• Brann og ulykkesforebyggende arbeid
• Slokkemidler og slokkemateriell
• Riktig opptreden på skadestedet
• Førstehjelp
• Demonstrasjoner og praktiske øvelser

Målgruppe
Kurset er spesielt rettet mot personell i industrivernpliktige bedrifter.
Det er ingen krav til forkunnskap for å delta.

Varighet:
3 dager

Pris:
På forespørsel

For mer informasjon:
E-post: kurs@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 80

Utskriftsvennlig informasjon om kurset.

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.

Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);