Meldinger / skjema

Meldinger

Melding om utendørs brenning
Hvis du skal gjøre opp ild utendørs, må du være klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann.
Brannvesenet skal også ha melding god tid i forkant av brenningen.

Les mer
bekymringsmelding om brannsikkerhet
Bekymringsmeldinger er meldinger om risikoforhold knyttet til brannsikkerhet. Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier og parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig utstyr, til brannfarlige boforhold med mer. Rogaland brann og redning IKS ønsker tips fra publikum om risikoforhold som angår brannsikkerhet. 
Les mer
Melding om nytt ildsted
For å sikre at feiervesenet skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten med fyringsanlegg, er det viktig å få registrert nye installasjoner eller vesentlige endring-er med fyringsanlegg til feiervesenet.
Les mer
Melding om overnattig i skoler, barnehager m.m
Ved overnatting i lokaler som normalt ikke er beregnet for overnatting, ønsker brannvesenet en melding om dette.
Les mer
Søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare
Alle er pliktige til å søke DSB om tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare.
Les mer
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
For å kunne selge pyroteknisk vare er man nødt til å ha godkjenning for dette.
Les mer

Regelverk

Risikovurdering
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer, samt vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Eier og bruker av virksomhet har ansvar for at dette blir gjennomført. 
Les mer
Bruk DagROS
DagROS er et enkelt verktøy for å vurdere og håndtere risiko i forbindelse med for eksempel utflukt med barnehagen, skoletur, mindre arrangement med flere.
Les mer
Informasjon om kjellerleiligheter/nye boenheter
Denne informasjonen vil i hovedsakelig gjelde for leiligheter i underetasje på eksisterende bolighus med inntil 3 etasjer. Det forutsettes at tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Les mer
Adkomst og slokkevann
Dårlig framkommelighet i trange gater kan i verste fall koste liv. Feilparkerte biler, store hekker og andre blokkeringer er ofte et hinder når utrykningskjøretøy, søppelbiler og brøytebiler skal fram for å gjøre jobben sin.
Les mer

Nyttige linker

logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: