Logo-rogbr
Brann 110

Meldinger / skjema

Meldinger

Melding om utendørs brenning
All utendørs brenning, unntatt sankthansbål, grilling og kaffebål, skal meldes til nødalarmsentral brann før brenning. Det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. 
Les mer
 
bekymringsmelding om brannsikkerhet
Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig utstyr, brannfarlige boforhold med mer.  Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg.
Les mer
Melding om nytt ildsted
For å sikre at Rogaland brann og redning IKS skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten med fyringsanlegg, er det viktig at nye installasjoner eller vesentlige endriner med fyringsanlegg blir registrert hos oss. Rogaland brann og redning IKS utfører ikke lenger kontroll med fyringsanlegg, denne kan foretas av en varmemontør, leverandør eller murer.
Les mer
Melding om overnattiNg i skoler, barnehager m.m
Ved overnatting i lokaler som normalt ikke er beregnet for overnatting, ønsker brannvesenet en melding om dette.
Les mer
Søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare
Alle er pliktige til å søke DSB om tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare.
Les mer
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
For å kunne selge pyroteknisk vare er man nødt til å ha godkjenning for dette.
Les mer
OPPDATERING AV OBJEKTOPPLYSNINGER
Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) er avhengig av nøyaktige og oppdaterte opplysninger om objekter og bygg som er tilknyttet nødalarmsentralen. Skjemaet under fylles ut og sendes inn til ABSV. 
Les mer

Regelverk

Risikovurdering
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer, samt vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Eier og bruker av virksomhet har ansvar for at dette blir gjennomført. 
Les mer
Bruk DagROS
DagROS er et enkelt verktøy for å vurdere og håndtere risiko i forbindelse med for eksempel utflukt med barnehagen, skoletur, mindre arrangement med flere.
Les mer
Informasjon om kjellerleiligheter/nye boenheter
Denne informasjonen vil i hovedsakelig gjelde for leiligheter i underetasje på eksisterende bolighus med inntil 3 etasjer. Det forutsettes at tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Les mer
Sjekkliste boligselskap
HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. ​
Les mer
Adkomst og slokkevann
Dårlig framkommelighet i trange gater kan i verste fall koste liv. Feilparkerte biler, store hekker og andre blokkeringer er ofte et hinder når utrykningskjøretøy, søppelbiler og brøytebiler skal fram for å gjøre jobben sin.
Les mer

Nyttige linker

}, []);