Logo-rogbr
Brann 110

Meldinger / søknadsskjema

Meldinger

Melding om utendørs brenning
All utendørs brenning, unntatt sankthansbål, grilling og kaffebål, skal meldes til nødalarmsentral brann før brenning. Det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. 
Les mer
bekymringsmelding om brannsikkerhet
Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig utstyr, brannfarlige boforhold med mer.  Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg.
Les mer
Melding om overnattiNg i skoler, barnehager m.m
Ved overnatting i lokaler som normalt ikke er beregnet for overnatting, ønsker brannvesenet en melding om dette.
Les mer
Melding om nytt ildsted
For å sikre at Rogaland brann og redning IKS skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten med fyringsanlegg, er det viktig at nye installasjoner eller vesentlige endriner med fyringsanlegg blir registrert hos oss. Rogaland brann og redning IKS utfører ikke lenger kontroll med fyringsanlegg, denne kan foretas av en varmemontør, leverandør eller murer.
Les mer
OPPDATERING AV OBJEKTOPPLYSNINGER
Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) er avhengig av nøyaktige og oppdaterte opplysninger om objekter og bygg som er tilknyttet nødalarmsentralen. Skjemaet under fylles ut og sendes inn til ABSV. 
Les mer

Påmelding

Påmelding etablererprøve - serveringsloven

Den som skal være daglig leder og servere mat og alkoholfri drikke på et serveringssted, må ha bestått etablererprøven
Etablererprøven om serveringsloven begynner kl. 09.00, frammøte senest 08.55. Siste frist for påmelding er torsdag klokken 12.00 før prøvedato. 

Les mer

Påmelding kunnskapsprøve alkoholloven

Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven.
Kunnskapsprøven for kommunal salgs-  og skjenkekontroll avholdes klokken 11. 00 og klokken 12.30 i SASIRO.

Les mer

Søknader

Søknad om tillatelse til handel og særskilt oppbevaring av fyrverkeri/pyroteknisk vare
For å kunne selge pyroteknisk vare er man nødt til å ha godkjenning for dette. Søknaden sendes brannvesenet innen 1. mai i salgsåret. Tillatelse til salg av fyrverkeri/pyroteknisk vare er for de to siste virkedagene i året i tidsrommet 08.00 - 20.00.
Les mer

Søknad om tillatelse til bruk av innendørs pyroteknisk vare

Bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter i forsamlingslokaler påvirker brannsikkerheten. Søknad om bruk av pyrotekniske effekter må være hos brannvesenet senest 14 dager før planlagt arrangement.
Les mer

SØKNAD OM OPPSKYTING AV FYRVERKERI

Ved større offentlige arrangementer er det mulig for profesjonelle aktører å søke om oppskytning av fyrverkeri. Tillatelse gis da til firmaer som har nødvendige sertifikater for slik oppskyting. Det gis ikke tillatelse til privatpersoner. 
Les mer

Informasjon

Sjekkliste boligselskap
HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. ​
Les mer
Adkomst og slokkevann
Dårlig framkommelighet i trange gater kan i verste fall koste liv. Feilparkerte biler, store hekker og andre blokkeringer er ofte et hinder når utrykningskjøretøy, søppelbiler og brøytebiler skal fram for å gjøre jobben sin.
Les mer

Nyttige linker

}, []);