Logo-rogbr
Brann 110

Kommunikasjonsavdelingen

Fagområder:
  • Kommunikasjon
  • IKT
  • Dokument og arkiv

Kommunikasjon
  • Kommunikasjons -og medierådgiving til ledelsen og ansatte i RBR. 
  • Mediekontakt.
  • Redaksjonsansvar for Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine interne og eksterne kommunikasjonskanaler. Intranett (Brennbart), internavis, og informasjonsskjermer. Nettsider og sosiale mediekanaler.
  • Legge til rette for samarbeid med relevante aktører og myndigheter, lokalt og nasjonalt.
  • Kommunikasjonsfaglig arbeid i brannforebyggende kampanjer og diverse prosjekter. 
  • Kommunikasjonsfaglig rolle i stabsarbeid ved større hendelser.
  • Intern og ekstern markedsføring.

Kontaktpersoner kommunikasjon
Kari Synnøve Vigre, kommunikasjonssjef
Telefon: 989 09 579
kari.synnove.vigre@rogbr.no

Bente Lill Henriksen, kommunikasjonsrådgiver
bente.henriksen@rogbr.no

Gry Solem, kommunikasjonsrådgiver
gry.solem@rogbr.no

Kontaktinformasjon IKT
ikt@rogbr.no
Tlf. 51 50 22 22

Kontaktinformasjon dokument og arkiv
postmottak@rogbr.no
Tlf. 51 50 22 00

shutterstock_365846192_web
}, []);