Logo-rogbr
Brann 110

Rene brannfolk og feiere

Kort oppsummert

 • Hva er det? intern holdningskampanje
 • Fokus: ivareta egen helse
 • Kontaktperson: prosjektleder Lene Nyberg
  • tlf. 902 18 404
  • e-post: lene.nyberg@rogbr.no 
Rene brannfolk og feiere er en intern kampanje for ansatte i Rogaland brann og redning IKS. Hovedmålsetningen med kampanjen er økt kunnskap og forståelse for helseskader som følge av eksponering av farlige stoffer, samt kompetanseheving på hvordan man kan ivareta egen og andres helse i jobbsammenheng. 


12 måneder - 12 tema

Kampanjen startet oktober 2021 og vil ha en varighet på 12 måneder. I hver enkelt måned vil et viktig tema belyses, og kunnskap om tema vil formidles gjennom ulike kommunikasjonskanaler internt. Det vil også, i forbindelse med kampanjen, organiseres ulike aktiviteter knyttet til de enkelte tema.


Oversikt over månedstemaene

 • Oktober: Start - "Ta ansvar"
 • November: Kreftfare og Movember
 • Desember: Rengjøring og etterarbeid
 • Januar: Åndedrettsvern
 • Februar: Innsatskonteiner
 • Mars: Soneinndeling
 • April: Farlige stoffer
 • Mai: Loggføring av eksponering
 • Juni: Avvik
 • Juli: Bruk av verneutstyr
 • August: STAMI-rapporten
 • September: "Ta ansvar"

Rene brannfolk og feiere: hvordan vaske forurenset tøy

I forbindelse med kampanjen er det laget to videoer som viser hva du skal gjøre med skittent og forurenset tøy. Under finner du en video for deg i beredskap og du som jobber som brannforebygger med feiing som arbeidsoppgave. 

Takk til Rogaland brannbefalslag for deres økonomiske bidrag til å lage disse to filmene. 
logo%20rene%20brannfolk%20og%20feiere
}, []);