Logo-rogbr
Brann 110

Forsand

Forsand brannstasjon
Brannvesenet i Forsand ble etablert rundt 1967.
Den første brannstasjonen var i Bergekrossen, men ble flyttet til dagens stasjon ovenfor kommunehuset på Forsand i 1988.

Forsand brannvesen ble en del av Rogaland brann og redning IKS 1. januar 2019.


Stasjonen huser i dag:
  • 1 utrykningskjøretøy/mannskapsbil
  • 1 tankbil
  • 1 fremskutt enhet
 
Stasjonen skal ha 16 mannskaper på deltid, uten vakt.


 

Adresse

Fossanvegen 382
4110 Forsand
}, []);