Brann 110

Forsand

Brannvesenet i Forsand ble etablert rundt 1967.
Den første brannstasjonen var i Bergekrossen, men ble flyttet til dagens stasjon ovenfor kommunehuset på Forsand i 1988.

Forsand brannvesen ble en del av Rogaland brann og redning IKS 1. januar 2019.


Stasjonen huser i dag:
  • 1 utrykningskjøretøy/mannskapsbil
  • 1 tankbil
  • 1 fremskutt enhet
 
Stasjonen skal ha 16 mannskaper på deltid, uten vakt.


 

Adresse

Fossanvegen 382
4110 Forsand
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);