Logo-rogbr
Brann 110
Advarsel om brannfare i varmtvannsberedere fra OSO
OSO Hotwater AS har i sommer sendt ut informasjon til samtlige norske husstander om de potensielt farlige varmtvannsberederne produsert mellom 2009 og 2011.
OSO Hotwater sender i disse dager ut informasjonsskriv til alle landets husstander, med advarsel om potensielt brannfarlige varmtvannsberedere. Totalt skal OSO Hotwater sende ut 2,25 millioner informasjonsskriv, opplyser DSB på sine hjemmesider.

Bakgrunnen for saken er som kjent at flere typer varmtvannsberedere som OSO Hotwater produserte i perioden 2009 til 2011, har en elektrisk tilkobling hvor det er fare for overoppheting og i ytterste konsekvens brann. En oversikt over de aktuelle berederne finnes på OSO Hotwaters hjemmeside: www.osohotwater.no

OSO Hotwater orienterte DSB om feilen med tilkoblingene i 2012, og la kort tid senere fram en plan for hvordan de skulle nå fram til huseiere som hadde de aktuelle berederne. Planen inkluderte en massiv og kontinuerlig informasjonskampanje i mediene, som viste seg å ikke være tilstrekkelig for å nå samtlige aktuelle huseiere.
 
OSO Hotwater opplyser at beredere av typen SUPER S, SX, SE og SC, produsert i perioden 2006 til 2009, benytter en lignende elektrisk tilkobling, men hvor det ikke er registrert tilsvarende produksjonsfeil. Selskapet ber likevel kunder som har disse berederne kontrollere om det kan være begynnende varmgang i tilkoblingen. Informasjon om hvordan man gjør det, finnes også på www.osohotwater.no
 
}, []);