Logo-rogbr
Brann 110
Brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn
Oppdatert informasjon
Informasjon 8. januar 2020, oppdatert kl. 13.04:
Brannmannskaper fra RBR og Avinor, en styrke på 10 personer, jobber fortsatt med etterslukningen. Det har hele tiden vært godt samarbeid med og mellom Avinor og nødetatene.

Kl. 07:50
Brannmannskapene fortsetter med etterslukning. Flytrafikken starter opp igjen onsdag morgen i følge avinor.no

Tirsdag 7. januar kl. 22:12
Brannen og røykutviklingen er redusert. Brannmannskapene fortsetter med etterslukning.

Kl. 21:00
Oslo brann og redning har tilbudt RBR å låne beltegående slukkeroboter. Forsvaret kan bistå med flytransport av slukkerobotene. Nedre Romerike brann- og redningsvesen har også tilbudt seg å komme til Sola med en slukkerobot. Vi takker for støtten og velvilligheten fra våre gode kolleger, men på det nåværende tidspunkt er det ikke behov for dette utstyret.


Kl. 18:30
Det brenner kraftig i et parkeringshus i tilknytning til Stavanger lufthavn, Sola. Rogaland brann og redning IKS (RBR) har sammen med Avinor 60 – 70 mannskaper på stedet, som driver utvendig slokking.

All flytrafikk ved Stavanger lufthavn er stanset på grunn av den omfattende brannen rett ved terminalen. Det nærmeste hotellet er evakuert. Det brenner kraftig, og svart røyk velter ut av parkeringshuset. Dette er farlig røyk blant annet på grunn av plaststoffer, drivstoff og batterier i bilene som brenner. De som berøres av røyken oppfordres til å holde seg innendørs og lukke vinduer og dører. Ventilasjon bør også stenges av i berørte området. Ved ubehag kontakt legevakten.
 
Det er fare for at parkeringshuset vil kollapse, og mannskapene driver nå kun med utvendig slokking. Dette av hensyn til personsikkerheten som har høyeste prioritet.
 

 
}, []);