Logo-rogbr
Brann 110
Branner i personbiler
Siden 2016 har brannvesenene i Norge rapportert om totalt 3.260 tilfeller av brann i personbil. Mange tror at elbiler er høyt representert på brannstatistikken, men det er ikke tilfelle.
}, []);