Logo-rogbr
Brann 110
Branntips.no
Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Brannvesenet ønsker å høre fra deg.
På det nasjonale nettstedet branntips.no kan du nå enkelt melde inn bekymring for din eller andres brannsikkerhet. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv. Rogaland brann og redning IKS (RBR) er ett av 101 brannvesen, som dekker 274 kommuner i Norge, som er med på branntips.no

Brann-Norge ønsker å være tilgjengelige og mer brukervennlige for alle innbyggere. Dette er bakgrunnen for opprettelsen av branntips.no, som har fått økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen.

I 2019 mottok Rogaland brann og redning IKS 300 bekymringsmeldinger. Disse førte til besøk, tiltak og oppfølging av våre branninspektører. Vi ser på branntips.no som et viktig supplement til det systemet RBR allerede har for bekymringsmeldinger. Digitalisering og nasjonalt samarbeid i brann-Norge er viktig, og noe RBR ønsker å være en del av.
}, []);