Logo-rogbr
Brann 110
Brannvesenet inn i Vagleleiren
Tirsdag 15. januar ble en historisk dag for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR). Da overtok Sandnes kommune Vagleleiren fra Sivilforsvaret.
- Nå starter jobben med å få BVSR på plass. Det er ikke gjort over natten. Senere kommer jobben med å få andre interesserte inn i leiren, sier en fornøyd brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Henry Ove Berg.

Etter flere måneder, møter, samtaler og aktiv lobbyvirksomhet ble det høsten 2012 besluttet at Sandnes kommune kjøper Vagleleiren, mens BVSR vil bli sentrale i driften av leiren.

SAMFUNNSSIKKERHETSSENTER
Vagleleiren har blitt brukt til opplæring og øvelser for Sivilforsvaret, nødetater, kommuner og offentlig/privat næringsliv i flere år, og har blitt et godt kjent øvingssenter i hele regionen. Da det ble besluttet at Sivilforsvaret og Vagleleiren skulle legges ned i 2010 betydde det kroken på døren for Vagleleiren som kompetansesenter og leir for Sivilforsvaret etter vel 57 år. 

- Vi blir både leier, pådriver og driver. Det er overnattingskapasiteter av ulik kvalitet i leiren. To av bygningene har rom med bad. I tillegg er det svært gode øvingsfasiliteter i leiren, som beredskapsavdelingen allerede har god kjennskap til. Eget betonghus for røykdykking der det kan øves i varme og realistiske forhold (2-300 grader), og dusjmuligheter for elever som ikke bor i leiren, sier Berg.

STOR BOLTREPLASS
Den totale bygningsmassen er i dag på hele 4500 m2 BRA. Noe blir nok fjernet med tiden. Nytt kan komme til. Leiren er de siste årene oppbygget med tanke på sikkerhetsopplæring av ulik art; førstehjelp, brann, røykdykking, ledelse med mer. Det forefinnes oljeutskiller på øvingsplattformen. Med et stort areal på totalt over 38 mål bør dette gi BVSR gode muligheter til å møte kommende behov og krav innenfor beredskap, opplæring og så videre i tiden som kommer.

Planene rundt den nye samfunnssikkerhetsleiren er allerede mange. Et helt øvingsområde både ute og inne vil gi både brannvesenet og eksterne kunder mange muligheter.
}, []);