Logo-rogbr
Brann 110
Henry Ove Berg ny brannsjef
Henry Ove Berg er ansatt som ny brannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS etter Egil Øverland som går av med pensjon. Berg tiltrer stillingen i løpet av sommeren.
Henry Ove Berg (1954), er gift, har tre barn og er bosatt i Sandnes kommune. Henry Ove Berg er utdannet fra forsvaret og politiskolen, i tillegg har han gjennomført en rekke lederkurs i regi av forsvaret, Politihøgskolen og nasjonal og internasjonal industri. De siste åtte årene har han vært politistasjonssjef på Stavanger politistasjon og driftsenhetsleder på Driftsenhet Stavanger som i tillegg til Stavanger politistasjon også omfatter Randaberg, Sola, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy lensmannskontorer. 

Henry Ove Berg har lang og bred ledererfaring fra både politiet, forsvaret, oljeindustri og annet næringsliv. Berg er medlem av Regjeringens kriminalitetsforebyggende råd (Kråd). 

Styreleder Per-Endre Bjørnevik i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS sier det har vært en lang og grundig ansettelsesprosess hvor ansettelsesutvalget har hatt dialog med flere mulige kandidater. Ansettelsen i styret mandag var enstemmig.

-Vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Brannvesenet får i Henry Ove Berg en godt kvalifisert leder til å dra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS videre, sier Bjørnevik.
Berg blir leder for Norges nest største brannvesen, med 350 ansatte på hel- og deltid som betjener 13 brannstasjoner i regionen. 
}, []);