Logo-rogbr
Brann 110
Mange hytter mangler slokkeutstyr
En undersøkelse viser at over 20 000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr.
 - At så mange hytter ikke har slokkeutstyr er alarmerende. Alle hytter skal være utstyrt med minst et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange, i tillegg til en fungerende røykvarsler i henhold til lovverket, sier Richard Gundersen, seksjonsleder i brannforebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS (RBR).  
 
Vanskelig beliggenhet
Mange hytter ligger slikt til at det kan være vanskelig for brannvesenet å komme frem. I gjennomsnitt er utrykningstiden vesentlig lengre til en hytte enn hva tilfelle er for en bolig. Dette innebærer at mange må være forberedt på å slokke en eventuell brann på hytta selv. Rogaland brann og redning IKS har i dag rundt 18 000 hytter i sitt dekningsområde.
 
-I avsidesliggende områder vil vi kanskje ikke komme frem før hytta er brent ned. Derfor oppfordrer vi alle hytteeiere å utstyre hytta godt med slokkeutstyr, slik at de står bedre rustet til å håndtere et branntilløp, sier Gundersen.
 
Like viktig som slokkeutstyr er det å ha på plass en fungerende røykvarsler.
 
- Det første du bør gjøre når du kommer opp på hytta er å teste røykvarsleren og se til at batteriet virker. Ha gjerne et par batterier til røykvarsleren liggende på hytta for sikkerhetsskyld, slik at du hele tiden er sikret å ha en fungerende røykvarsler i hytta. Tidlig varsling redder liv, sier Gundersen.
 
Fem prosent mangler slokkeutstyr

En undersøkelse om brannsikkerhet på hytta ble gjennomført i februar i 2014. 1 300 hytteeiere og brukere fra hele landet deltok i undersøkelsen, som blant annet viser at 5 prosent av alle landets hytter ikke har brannslokkeutstyr.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:
  • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta
  • Test røykvarslere også en gang i året med røyk
  • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år
  • Gå aldri fra levende lys
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
  • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
  • Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres
  • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven
}, []);