Logo-rogbr
Brann 110
Mangfold i brann- og redningsvesenet
Tre nordiske brann- og redningsvesen inviterer til konferanse om likestilling og mangfold.
6. til 7. november arrangeres den første nordiske konferansen om likestilling og mangfold i brann- og redningsvesenet. Konferansen arrangeres i Malmø og er et samarbeid mellom Räddningstjänsten Syd (Sverige), Fredriksborg (Danmark) og Rogaland brand og redning IKS. 

To av foreleserne er Tim Ole Simonsen og Edna Eriksson.

Tim Ole er operasjonssjef og innsatsleder ved Hovedstadens beredskap i Køpenhamn. For ti år siden tok han mot til seg og fortalte sine kolleger at han er homofil:

- Jeg ville ikke gjemme meg. Om man gjemmer seg tar man bort muligheten til å være ærlig overfor sine kolleger. Man tar også bort kollegenes mulighet til å ta del av det liv du har utenfor arbeidsplassen.

Edna Eriksson er foreleseren som nekter å sette likhetstegn mellom mangfold og opprinnelse. En arbeidsplass er ikke per automatikk bra når det gjelder mangfold bare for at bildene viser at medarbeiderne kommer fra ulike deler av verden eller har ulike funktionsvariasjoner:

- Ekte mangfold handler om det som finnes under overflaten; våre verdier, kompetanse, ferdigheter og talenter.

Nordisk samarbeid for mangfold
Tre nordiske redningstjenester har sammen tatt initiativet til konferansen i Malmø: Räddningstjänsten Syd (Sverige), Fredriksborg (Danmark) og Rogaland brand og redning IKS. Konferansen støttes av blandt andre Nordisk ministerråd, MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige) og DSB- Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Kunnskap og kontakter
Dagene i Malmö skal gi deltakerne kunnskap og inspirasjon, samt gi gode muligheter til nye kontakter og et sterkt, nordisk nettverk.

Forelesningene og arbeidsgruppene på konferansen retter seg mot to tema:
  • Den indre organisasjonskulturen; hvordan mennesker trives på jobben og om de kjenner seg inkludert. Trivsel er en viktig forutsettning for å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse
  • Hvordan vi kan møte et samfunn i forandring og bli best for dem vi er til for

- De nordiske landene ligner hverandre i mangt og mye når det gjelder de utfordringer som våre redningstjenester står overfor. Det er meningsfullt å samarbeide og lære av hverandre, sier Erik Flink, MSB. 

Les mer

https://www.nfrs-equality.com
 
}, []);