Logo-rogbr
Brann 110
Melding om utendørs brenning
All utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødalarmsentral brann før brenning. Det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk.
}, []);