Logo-rogbr
Brann 110
Nærmere øvingstunnel
Tirsdag 23. mai ble det presentert en ny innstilling i forbindelse med utbyggingen av Rogfast i Stortinget. Her blir det foreslått at RBR skal overta anleggstunnelen på 700 meter til øvingsformål.
- Dette er en milepæl så viktig at vi burde bakt kake og feiret skikkelig, sier en fornøyd Henry Ove Berg, brann- og redningssjef i RBR.

I forbindelse med byggingen av Rogfast vil det bli bygget en egen anleggstunnel på 700 meter. Etter planen skal denne stenges når Rogfast tas i bruk i 2025.  Nå ønsker Stortinget å se på muligheten for å overføre denne tunnelen til RBR til bruk i opplæring av mannskaper innen tunnelsikkerhet.

- Innstillingen betyr ikke at vi er i mål, men det danner et godt utgangspunkt i det viktige og fremtidsrettede arbeidet med å få bruke denne tunnelen til kompetanseheving innenfor tunnelsikkerhet. Muligheten for mannskapene til å kunne øve i en reell tunnel er uvurderlig. Dette er en milepæl for trafikanter og innsatspersonell, sier Berg.

UNDERSJØISKE TUNNELER MEST UTSATT
44 prosent av branner i tunnel oppstår i undersjøiske tunneler, viser tall fra Statens vegvesen. Det største problemet med undersjøiske tunneler er stigning, som gir økt risiko for brannutvikling som følge av varmgang i bremser og motor. I Rogaland er det i dag fire undersjøiske tunneler. I løpet av de neste årene vil Rogaland være oppe i syv undersjøiske tunneler.

- Det å ha tilgang til en egen tunnel til øving og styrking av vår kompetanse innen redning i tunnel er viktig i vårt videre forebyggende arbeid og ikke minst innenfor styrking av beredskapen og kompetansen i forbindelse med ulykker i tunnel, sier Berg.

100 KILOMETER UNDERSJØISKE TUNNELER
På slutten av 2019 er Ryfast ferdig. Når Rogfast står ferdig i 2025 vil Rogaland ha totalt 100 kilometer med undersjøiske tunneler. Rogfast vil med sine 26,7 kilometer og 390 meter under havet bli en av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunneler. En rekord som bekymrer redningsetatene, som allerede etterlyser bedre og bredere kompetanse innen tunnelsikkerhet.

KOMPETANSEHEVING
- Høsten 2017 må preges av de første trappetrinn i kompetanseheving og utvikling av en mer fremtidsrettet tunnelberedskap i vår opplæring internt. Mitt håp er at SASIRO vil få en sentral posisjon innen opplæring og styrking av beredskapen innenfor tunnelsikkerhet, også nasjonalt, sier Berg, som har møtt Rogalandsbenken åtte ganger for å belyse problemstillingen med lange undersjøiske tunneler.

I tillegg har brann- og redningssjefen hatt flere møter med justisdepartementet og samferdselsdepartementet de siste årene. Både justisministeren og samferdselsministeren har vært på besøk i RBR sitt øvingssenter; Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO).

RBR har de siste årene også jobbet tett med sine eierkommuner innenfor ROS-analyser i forbindelse med utbyggingen av nye undersjøiske tunneler og planleggingen i plassering av fremtidige brannstasjoner. I tillegg har RBR også samarbeidet med Universitetet i Stavanger og professor Ove Njå om en økning i forskermobilitet på området tunnelsikkerhet. Det er også laget en regional klynge innen tunnelsikkerhet. Det er også opprettet en egen tunnel-gruppe internt i RBR som jobber med tunnelsikkeheten i tunneler i Rogaland. Sett fra et forebyggende og et beredskapsmessig perspektiv.

- Grunnlaget for fremtiden legges nå. Dette er en viktig milepæl for oss i en lang prosess. En stor takk til politikerne som har stått på og hjulpet med fremgangen i denne prosessen, sier Berg.

 
}, []);