Logo-rogbr
Brann 110
Nødetatene øver sammen
Hver tirsdag og onsdag fra uke 17-22 2019 kommer det til å blinke i blått og ule i sirener før og etter lunsjtid i Forus- og Lura-området.
Nødetatene brann- og redning, politi og helse skal øve på samvirke under PLIVO-aksjoner. PLIVO står for pågående livstruende vold.

De siste tre årene har nødetatene i Sør-Rogaland øvd på samvirke under PLIVO-hendelser hver vår. I løpet av 6 uker skal i alt 600 mannskaper fra brann, politi og helse gjennom ulike scenarioer for å bli bedre på samvirke og håndtering av hendelser med pågående livstruende vold. Et tema som er svært aktuelt i disse tider. Det er viktig at alle nødetatene er rustet til å håndtere slike hendelser på en gjennomtenkt og effektiv måte.
 
Ny nasjonal prosedyre
Våren 2015 ble en ny nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) lagt frem. Prosedyren er et samarbeid mellom politi, brann- og redningstjenesten og helsetjenesten, og skal danne grunnlag for en bedret nasjonal beredskap for å håndtere hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Utviklingen av prosedyren er en oppfølging etter hendelsene 22. juli 2011.

Les også
Nasjonal prosedyre – Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold, PLIVO
 
FAKTA: En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen / farlige gjenstander mot flere uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak. 
 
}, []);