Logo-rogbr
Brann 110
Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste
36 år etter at Egil Øverland startet sin yrkeskarriere i brannvesenet - takket han for seg som brannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Under avskjedssamlingen torsdag 30. juni fikk han tildelt Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste.
Det var Solaordfører Håkon Rege, leder i brannvesenets representantskap, som foretok den høytidelige overrekkelsen. I tillegg fikk Egil Øverland takketaler, blomster og gaver fra både brannvesenets styre, politiet, kommuner, ansatte og foreninger for sin innsats i brannvesenet. 
Han har bak seg 36 års sammenhengende tjeneste i brannvesenet i Stavanger, som senere gikk inn i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. De siste 20 årene har han vært brannsjef. Siden 2004 har han vært brannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Som øverste daglig leder i brannvesenet har Egil Øverland vært flink til å ha et godt samarbeid med styret for brannvesenet og representantskapet. Han har hatt fokus på å levere sakene til styret og representantskapet.
Egil Øverland har vært en aktiv brannsjef som har fulgt uviklingen av brannvesenet fram til dagens opp moderne brannvesen, med en rivende utvikling innen teknologi og ikke minst det høye kompetansenivået til dagens brannvesen.
Han har også vært engasjert i Norges brannbefalsforbund, og på den måten vært med på å sette sitt preg på utviklingen av brann- og redningstjenesten i Norge. 
Rundt 80 personer var med på høytideligheten i en festpyntet vognhall i brannstasjonen i Sandnes torsdag 30. juni. 
Ny brannsjef etter Egil Øverland er Henry Ove Berg.
}, []);