Logo-rogbr
Brann 110
Nytt navn
Denne høsten har Brannvesenet Sør- Rogaland IKS byttet navn til Rogaland brann og redning IKS. Vi er fortsatt de samme, men har fått et navn som favner bedre om våre mange arbeidsoppgaver.
Dagens brann og redningsvesen gjør i dag mye mer enn å slukke brann. Vi rykker ut på alt fra vannskader, hjertestanser, bekymringsmeldinger, trafikkulykker til katter i trær. Vi feier piper og går på tilsyn, underviser barn og voksne i brannsikkerhet og sjekker innemiljø i skoler og barnehager. For å nevne noe. Arbeidsoppgavene er mange og mer varierte enn for bare noen få år siden. Målet er likevel det samme: å trygge hverdagen og framtiden for innbyggerne i våre ni eierkommuner.

HVORFOR NAVNEBYTTE?
Det nye navnet gir et bedre bilde av hva vi jobber med i dag. Brann er fortsatt en del av hverdagen, men vi ser at redning er en like stor del av våre arbeidsoppgaver, enten det er på en trafikkulykke, med ei notatblokk på tilsyn eller i klasserommet til en 6. klasse. Redning er noe vi jobber med hver dag.

13 BRANNSTASJONER OG ET BRANNDEPOT
I dag har vi 360 ansatte i selskapet fordelt på åtte avdelinger som jobber med alt fra forebygging, beredskap, miljørettet helsevern, skjenkekontroll, nødanrop, økonomi, personal, ikt til informasjon og rådgiving innenfor samfunnssikkerhet. Rogaland brann og redning IKS sørger for beredskapen og forebygging i ni eierkommuner med rundt 300 000 innbyggere.

Rogaland brann og redning IKS består i dag av 13 brannstasjoner og et branndepot i brann og redningsvesenets ni eierkommuner. Fire av stasjonene er i dag døgnbemannet. Mens mannskapene på deltidsstasjonene er utstyrt med personsøkere som varsler dem dersom noe skulle skje.

Brannstudien som kom ut i desember 2013 anbefaler større brann- og redningsvesen som består av flere eierkommuner. I år er det 10 år siden kommunene Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy og Sola dannet et felles brannvesen. Erfaringene med å være et stort brann- og redningsvesen har så langt vært svært gode. Vi i løpet av de siste årene fått et større fagmiljø, samtidig som vi er mer robuste ved større hendelser.
 
}, []);