Logo-rogbr
Brann 110
Skogen brenner- hva gjør jeg?
Lange perioder med sol, vind og opphold øker sjansene for skog- og lyngbrann betydelig. Hva gjør du dersom du kommer som første mann til en skogbrann?
De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det derfor viktig at man handler raskt og riktig:

1. Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi. Møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet

2. Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake i brannområdet. Det er viktig å ikke slå, det har dårligere effekt og kan gjøre vondt verre.

3. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene

4. Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis  forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser!

Selv om du klarer å slokke branntilløpet er det viktig at brannvesenet kommer til stedet for å foreta tilstrekkelig etterslukking. Ved skog- og lyngbrann kan det brenne i jordsmonn, maurtuer og lignende som lett kan flamme opp igjen ved et lite vindpust.
}, []);