Logo-rogbr
Brann 110
Starter opp igjen med utendørs feiing
Som en følge av corona-pandemien har de ansatte i seksjon for boligtilsyn og feiing en periode hatt hjemmekontor, og utsatt det meste av både boligtilsyn og feiinger i våre eierkommuner. Brann- og redningssjefen har nå bestemt at vi fra 14. april starter opp igjen med utvendig feiing av fyringsanlegg.
}, []);