Logo-rogbr
Brann 110
Tenk over din søppelhåndtering
Branner starter ofte i kontainer, søppeldunk eller annet brennbart materiale som er plassert for nært inntil husvegger. Brann utendørs kan fort spre seg til omkringliggende bebyggelse, og kan forårsake store skader.
Det brenner jevnlig i kontainere, paller og søppel, og ved plassering nært opptil bygg kan dette få fatale konsekvenser. Alle har selv et ansvar for å tenke gjennom risiko ved plassering av brennbart materiale. Brannvesenet ber alle om å tenke gjennom farer ved hensetting av materiale som kan begynne å brenne.
 
Infoskriv
Rogaland brann og redning IKS (RBR) har nylig fått laget et informasjonsskriv, hvor brannvesenet anmoder om sikker plassering av brennbart materiale og bruk av låsbare søppelbeholdere.
- Skrivet ligger i alle brannvesenets biler, slik at ansatte som kommer over forhold som tydelig utgjør en risiko, kan henge opp en lapp med anmodning om å gjøre noe med situasjonen, forklarer branninspektør Øyvind Nermoen.
- Når vi kommer over forhold av spesielt høy risiko, for eksempel kontainer plassert tett opp til husvegg i sentrumsnære strøk, vil brannvesenet som før sørge for å få denne fjernet, fortsetter Nermoen.
 
Søppelprosjektet
I desember 2014 ble rapporten Brann i avfallsbeholdere ferdigstilt. Dette er et prosjekt som tar for seg søppelbranner i RBR sitt distrikt, i perioden 2007-2013. Hensikten med prosjektet var å kartlegge behovet for tiltak for å forebygge slike branner i RBS sine medlemskommuner. Rapporten viser at Stavanger er overrepresentert i antallet søppelbranner.
 
I RBR sitt dekningsområde brenner det i snitt rundt 100 ganger i året i kontainere, avfallsdunker, trepaller og annet søppel.
 
Stavanger har egne vedtekter
I sentrumssonen i Stavanger gjelder egen vedtekt for avfallshåndtering. Denne har krav om brannsikre avfallsbeholdere, samt at disse skal være låsbare. Avfallskontainere kan stå åpne i vanlig arbeidstid, men skal være låste eller fjernet etter arbeidstid. Ifølge renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune fungerer denne ordningen bra, og de ønsker å utvide vedtekten til å gjelde også utover sentrumssonen.
 
Plikt til å opptre slik at brann forebygges
- Åpne dunker og kontainere er helt klart en stor risiko, da brann i disse kan smitte til nærliggende bygg og i verste fall føre til en storbrann, forteller branninspektør Gunvor Hoff. Hun mener at låsbare, branntette avfallsdunker bør vurderes på steder hvor en ikke kan plassere dunker vekk fra bygninger. Uansett er det viktig å tenke over hvordan kontainere, søppeldunker og annet brennbart materiale plasseres i forhold til omkringliggende bygg.
- Alle har plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges, understreker Hoff.
 
Råd for plassering
Noen tips for å unngå brann i kontainer eller søppeldunk:
  • Ikke plasser søppeldunker eller kontainere for nært husveggen. Mange forsikringsselskaper har krav om plassering minst 5 meter fra yttervegg.
  • Søppeldunkene må heller ikke være lette å flytte inntil en vegg.
  • Søppeldunker som plasseres nært byggverk bør være lukket og låst, og konstruert slik at brann ikke kan spre seg ut fra den.
}, []);