Logo-rogbr
Brann 110
Trafikkofrenes dag
Trafikkofrenes dag som arrangeres torsdag 5. januar, handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadd, og vi minnes de som døde etter tragiske trafikkulykker.
15 personer ble drept på veiene i Rogaland i 2016, og om lag 500 ble skadet. Foreløpige tall viser at 12 er hardt sakdde. I tillegg omkom rogalandinger i trafikkulykker på veier utenfor vårt fylke. 

Trafikkulykker er en «sjult» katastrofe som rammer landet hvert år, og dessverre var antall ulykker i 2016, høyere enn de siste fem årene, der vi har ligget mellom 5- 10 dødsulykker på veiene i Rogaland. Tendensen de siste 10 årene er at trafikkulykkene går nedover, men vi ser svingninger fra år til år. Årsaken til svingningene er vansklig å si noe eksakt om. Fart, rus og uoppmerksomhet, er medvirkende årsaker i mange av ulykkene, men ofte er det også tilfeldigheter en ikke kan forutse, som virker inn.
 
Sammenlikent med andre katastrofer, får de som rammes av trafikkulykker liten oppmerksomhet fra det offentlige. Nettopp derfor er Trafikkofrenes dag viktig. 15 trafikkdrepte mennesker er 15 for mange. En tragedie for de involverte, for familie, venner og for lokalsamfunnet og Rogaland. Trafikkofrenes dag handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadd, og vi minnes de som døde etter en trafikkulykke. Dagen er også en markering av viktigheten av stadig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet.

I år vil Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, FTU spesielt vise til arbeidet Kirken gjør i arbeidet for å støtte de som ble rammet. Biskopen inviterer til minnegudstjeneste i Stavanger og Haugesund, i tråd med Kirkens tradisjon om å invitere pårørende inn, etter store katastrofer. Kirken tilbyr også hjelp gjennom sitt diakonarbeid, med invitasjon til sorggrupper. Ser mer her:
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/tema/diakoni/nestekjarleik/sorggrupper/

Siden den første markeringen av Trafikkofrenes dag i Rogaland, som var i 1990, har vi markert totalt 494 mennesker, som omkom i trafikken på veiene i Rogaland.
 
Lys på veiene
Trafikkofrenes dag blir markert med lys og kors på veiene i Stavanger (Hillevåg), Haugesund (Karmsundsgata), Bryne (Arne Garborgsveg) og Egersund (Sentrum), torsdag 05. januar i tidsrommet 15.00 - 17.00.

Fakkeltog og minnesgudstjeneste
Det blir arrangert fakkeltog til minne om trafikkofrene 2016 kl. 18.15 i Stavanger og Haugesund. I Stavanger går fakkeltoget fra brannstasjonen til Domkirken, i Haugesund går fakkeltoget fra Rådhusplassen til Vår Frelsers kirke.

Det blir minnegudstjeneste kl. 19.00-20.00 i Stavanger domkirken i Stavanger og i Vår frelsers kirke i Haugesund. Biskopen inviterer spesielt pårørende etter trafikkulykker og trafikkskadde, familie og venner. Brann- og redningssjef Henry Ove Berg i Rogaland brann og redning IKS vil komme med en hilsen under minnegudstjenesten i Stavanger.

Etter minnegudstjenesten blir det kirkekaffe i domkirkekjelleren i Stavanger og i menighetshuset i Haugesund.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) Rogaland, Statens vegvesen og Trygg Trafikk samarbeider med politiet, Den norske kirke, Rogaland brann og redning IKS og en rekke frivillige organisasjoner om Trafikkofrenes dag. Vi arbeider stadig mot visjonen om 0-visjonen om færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Les mer her: Trafikkofrenes dag 2016.

Les artikkel om markeringen av trafikkofrenes dag 2015 fra Stavanger Aftenblad her: www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/I-dag-blir-det-kors-langs-veien-3843755.html
 
}, []);