Logo-rogbr
Brann 110
Utprøving av SPURV kamerarobot
Rogaland brann og redning IKS starter nå uttesting av en hurtiggående kamerarobot, til bruk i røykfylte tunneler og bygg.
SPURV kamerarobot er et verktøy som skal kunne gi brann- og redningsmannskapene en øyeblikkelig situasjonsforståelse ved tunnelbranner og branner i større bygninger. Innsatsleder vil ved hjelp av SPURVen på et tidligere tidspunkt og på en tryggere måte kunne gjøre observasjoner i røykfylte tunneler og større bygninger, uten å sende mannskapene inn i røyken. Roboten har flere kameraer som overfører direkte til en skjerm som opereres fra utsiden av skadestedet. Dette vil kunne identifisere om og hvor det befinner seg personer i et røykfylt område.

Sikkerhet for mannskapene
- Den nye teknologien er viktig på flere måter. For det første så ferdes vi alle i tunneler, og verdens lengste undersjøiske tunnel åpner snart i vårt område. For det andre så tenker vi på mannskapenes sikkerhet, de som skal inn og slukke brann i tunnel. Vi må finne ny teknologi og videreutvikle denne, slik at det blir sikrere for mannskapene på jobb, sa brann- og redningssjef Henry Ove Berg under overleveringen av SPURVen. Med den nye kameraroboten vil man kunne få en bedre oversikt over situasjonen før man sender mannskapene inn.
 
Utprøving
Det nye robotkameraet er utviklet av KVS technologies gjennom det siste året, i samarbeid med Rogaland brann og redning IKS (RBR) og andre samarbeidspartnere og brannvesen.
- Vi er nå i førstefasen for å prøve ut produktet, forteller prosjektkoordinator Knut Erik Nøttaasen i RBR. Kameraroboten skal prøves ut, feil skal rettes opp, og den skal stadig videreutvikles.
 
 
Les mer om KVS technologies og SPURV her:
 
Les reportasje om SPURV på NRK sine nettsider her.

 
 
}, []);