Logo-rogbr
Brann 110
Vær varsom ved bruk av flyttbare gassovner
På kalde dager er det mange som tar i bruk flyttbare gassovner i hjem og på arbeidsplasser. Det er viktig å huske på at slike ovner bare skal brukes under tilsyn i godt ventilert rom.
Det er forbudt å bruke flyttbare gassovner i rom der mennesker sover, i forsamlingslokaler, overnattingssteder, omsorgsboliger, skoler og salgslokaler.
 
God ventilasjon
Gassovn forbruker oksygen fra romluften og avgassene slippes ut i oppstillingsrommet. Det er derfor viktig at oppstillingsrommet har god ventilasjon med rikelig frisklufttilførsel.
- Gassovnen må ikke brukes i små rom. Ovn med gassbeholder må ikke oppbevares på loft - eller i rom under terreng (kjeller), sier branninspektør og fagansvarlig for farlige stoffer Arild Olsen i Rogaland brann og redning IKS.
 
Datostempling på gasslanger
Ta godt vare på bruksanvisningen og sjekk at utstyret er CE-merket. Gasslanger skal ha datostempling for når de er produsert. Gasslangen er ”ferskvare” og blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare. Gasslanger bør byttes ut etter 2-5 år. Mye sollys og temperatursvingninger er noen av forholdene som påvirker hvor lenge en slange holder.
 
Sjekk slangen for lekkasjer:
  • Bøy på slangen og se etter sprekker.
  • Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
  • Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gassflasken.
 
Sjekk pakning på gassflaska
De fleste ulykker med gassapparater skjer fordi det lekker ut gass mellom gassflasken og regulatoren. Hvis regulatoren ikke sitter riktig fast på gassflasken kan det lekke ut propangass. Dersom gassen tar fyr kan også flaska ta fyr og eksplodere. Trykk låseringen på regulatoren godt ned for å unngå lekkasje.
 
Sjekk også pakning på toppen av gassflaska at den er hel og uten sprekker.
- Flaskene skal også ha en kontrolldato og komposittflasker skal ha 10 års intervaller på kontroll. Stålflasker kan ha intervaller på 15 år etter søknad og 10 år uten søknad, sier Arild Olsen.
 
  • Gassflaskene skal ikke oppbevares i kjeller, på loft, i fyrrom eller i rømningsvei.
  • Flaska skal oppbevares stående og godt ventilert.
  • Flaska skal i utgangspunktet oppbevares utendørs.
  • Det er tillatt å oppbevare 55 liter flaskegass (tilsvarer 2x11 kilos flasker) uten tillatelse i boenhet.
  • Tomme flasker skal oppbevares på samme måte som flasker i bruk.
  • Kjøkkenbenk med flaske skal luftes for eksempel i sokkel, eller dør (min 60mm).
  • Når en skal skifte gassflaske er det viktig at den transporteres på en forsvarlig måte i bilen.
Les mer om gassvett-reglene her:
 
 
}, []);