Brann 110
2580108738 6b3b7f17b6 o
Ship sanitation

Rogaland brann og redning IKS skriver ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene ombord i skip.

Oppgaven utføres i avdelingens kontortid.
Kontaktnummer: 992 97 333
E-post: mhv@rogbr.no

Les mer om Ship sanitation her
 

Tilbake
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);