Logo-rogbr
Brann 110

Ledergruppen

Rogaland brann og redning IKS


Nils-Erik Haagenrud
Brann- og redningssjef
Tlf. 51 50 23 10
nils-erik.haagenrud@rogbr.no

Ståle Fjellberg
Varabrannsjef og avdelingsleder beredskap
Tlf. 51 50 23 40
staale.fjellberg@rogbr.no

Øyvind Hansen
Avdelingsleder alarmsentral brann sør-vest (ABSV)
Tlf. 51 20 22 10
øyvind.hansen@rogbr.no

Randi Sofie Seglem
Avdelingsleder administrasjon og økonomi
Tlf. 51 50 23 11
randi.sofie.seglem@rogbr.no

Frode Strøm
Avdelingsleder forebyggende avdeling
Tlf. 51 50 23 49
frode.strom@rogbr.no

Randi Helland Stråtveit
Avdelingsleder miljørettet helsevern og skjenkekontroll
Tlf. 51 50 23 79
randi.helland.stratveit@rogbr.no

Kari Synnøve Vigre
Kommunikasjonssjef
Tlf. 51 50 23 60
kari.synnove.vigre@rogbr.no
}, []);