Fokus på tunnelsikkerhet

109

 

Et av hovedfokusområdene for utviklingen av SASIRO er å bygge opp komptetanse innen tunnelsikkerhet.
Dette for å gjøre mannskapene i Rogaland brann og redning IKS rustet til å møte de krav som kommer når verdens lengste undersjøiske tunneler åpner i Rogaland.

Sammen med Rogaland fylkeskommune jobber Rogland brann og redning IKS for å få etablert et nasjonalt senter for trening og opplæriing innen tunnelsikkerhet.

Les mer om kameratoboten SPURV, utviklet til bruk i røykfylte tunneler og bygg.
 


Norwegian Tunnel Safety Cluster


Norwegian Tunnel Safety Cluster har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn.
Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap.
Og vi har ingen tid å miste!

Vår visjon
Klyngen skal være en ledende global aktør innen tunnelsikkerhet innen 2025.

Hovedmål
Vi skal utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.
Rogaland brann og redning og SASIRO har vært sterkt engasjert i Norwegian Tunnel Safety Cluster fra begynnelsen. Derfor er også vi stolte av arbeidet der over 100 bedrifter nå har sluttet seg til. NTSC sitt arbeid har allerede fattet interesse i flere land.

Mer om Norwegian Tunnel Safety Cluster finner du her.


 

 dsc0027
 dsc9715
pict0347
bilde2
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: