Fyr riktig - unngå brann

vedkubber

Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp boligen på, men det krever også at du tenker brannsikkerhet. For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig.
Les mer

Trangt om plassen

Slipp nødetatene fram
nødetatene samarbeider emd parkeringsselskapene for å sikre framkommelighet for kjøretøy i utrykning.

Liv og helse kan stå på spill når nødetatene er ute på utrykning. Tenk over hvor og hvordan du parkerer - og husk at brannbilen trenger minimum 3 meters bredde for å komme seg fram!
Les mer

Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Hvem kan
svare på hva
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Jærveien 107, 4318 Sandnes - Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen