Rogaland brann og redning IKS

foto-elisabeth-tonnessen-as-(4)
Brann- og redningssjef Henry Ove Berg Foto: Elisabeth Tønnesen
Vi er i dag 360 ansatte, med brann- og redningssjef Henry Ove Berg som øverste daglige leder. 

 
I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. I 2015 sluttet også Finnøy kommune seg til ordningen. Dette ble gjort for å kunne øke beredskapen på tvers av kommunegrensene, og for å gjøre din hverdag sikrere.

Vår visjon er: Sammen for en trygg og sikker framtid

Brannvesenet har som hovedoppgave å redde liv og materielle verdier, men kanskje viktigst av alt: drive brannforebyggende arbeid. Samtidig er vi en servicebedrift som skal yte kvalitet overfor våre kunder i alle våre tjenester og tilbud.

Foruten å drive brannforebyggende arbeid og stille beredskap ved brann, har vi også ansvaret for miljørettet helsevern og skjenkekontroll. Dette er noen av våre nye oppgaver etter sammenslåingen.

Rogaland brann og redning IKS er delt inn i seks ulike avdelinger:
 
Stab
Avdeling for brannforebyggende
Avdeling for nødalarmeringssentral/ 110
Avdeling for beredskap
Avdeling for miljørettet helsevern og skjenkekontroll
Avdeling for personal
Avdeling for administrasjon og økonomi

 
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen