Kontaktinformasjon

Rogaland brann og redning IKS

Hvem kan svare på hva?

Lurer du på hvem du skal henvende deg til? Her finner du en oversikt over hvem du kan kontakte basert på hva henvendelsen gjelder:
Klikk her for å se kontaktlisten

Postadresse

Rogaland brann og redning hovedstasjon
Brannstasjonsveien 2
4312 SANDNES

Telefon: 51 50 22 00
Faks: 51 66 58 10

Send e-post*

*Merk: Utendørs brenning meldes via skjema Melding om utendørs brenning 

Organisasjonsnummer: NO 886 88 4702

Besøksadresser

Rogaland brann og redning hovedstasjon
Brannstasjonsveien 2
4312 SANDNES

 
 • Administrasjon
 • Avdeling for beredskap
 • Brannforebyggende avdeling
  • Seksjon tilsyn
  • Seksjon for boligtilsyn og feiing
 • Miljørettet helsevern og skjenkekontroll
 • Nødalarmsentral
 • Stab

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO)
Vagleveien 163
4323 Sandnes
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen