Beredskapsavdeling

Kontakt
Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Vi rykker ut til ca. 5000 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.

Brannstasjonene

brannforebyggende avdeling
Rogaland brann og redning IKS sin beredskapsavdeling består av 260 brannmannskaper fordelt på 14 brannstasjoner. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.

Les mer

Organisering

brannforebyggende avdeling
Beredskapsavdelingen er bygget opp rundt 14 brannstasjoner i Rogaland brann og redning IKS sine ti eierkommuner, slik at innsatstid og tilgjengelig førsteinnsatsstyrke blir optimal. Skiftordningen er organisert igjennom fire vaktbrigader.

Les mer

IUA Sør - Rogaland

brannforebyggende avdeling
Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 18 kommuner. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.

Les mer
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen