Logo-rogbr

Ålgård

%C3%85lg%C3%A5rd%20brannstasjon%20foran
Ålgård har hatt eget kommunalt brannvesen siden 1950. Dagens brannstasjon ble bygget i 1950 og er fungerer fremdeles som brannstasjon. Før 1950 ble brannvernarbeidet i Ålgård ivaretatt av DFU (De Forenede Uldvarefabrikker).

Det ble først investert i en pumpe som ble kjørt til brannstedet på en liten privat lastebil. I 1952 kom den første brannbilen, en staselig Volvo som fikk plass i den nye stasjonen. Volvoen, som fremdeles holder til på stasjonen, var lenge eneste bil i cirka 25 år. Siden den gang har det komme nyere biler til.

I dag huser stasjonen:
  • 2 Utrykningskjøretøy/ mannskapsbiler
  • Mannskapsbilene er også utstyrt med hjertestarter og oksygen
Stasjonen har 16 ansatte deltidsmanskaper og to reservemannskap. 

Ålgård brannstasjon har status som fagstasjon innen naturbrann.

 

Adresse

Rettedalen 11
4330 Ålgård
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring