Logo-rogbr
Brann 110

Tips om brannsikkerhet

Brannvern handler om å forebygge og begrense brann.
  • Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår.
  • Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår.

På denne siden har vi samlet gode råd om hva du kan gjøre for å beskytte deg og dine.

Flere tips om en trygg og sikker hverdag finner du på Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap sine sider:
sikkerhverdag.no
}, []);