Logo-rogbr
Brann 110

Kvitsøy

Kvits%C3%B8y2
Den første brannpumpen kom til Kvitsøy før krigen, og var stasjonert på kaien i Ydstebøhavn. Den gang var ikke alle bebodde øyer knyttet sammen med bruer, slik at ved utrykning til andre øyer ble pumpen lastet over i en skøyte og fraktet til den andre øya.
Etterhvert kom det to brannsprøyter, plassert i hver sin ende av Kvitsøy.

Kvitsøy brannstasjon ligger idag i et kommunalt bygg ved idrettsanlegget på øya. Denne ble første gang tatt i bruk på begynnelsen av åttitallet. 

Brannstasjonen huser idag:
  • 1 Utrykningskjøretøy/mannskapsbil
  • Mannskapsbilen er utstyrt med hjertestarter og oksygen
 
Stasjonen har 16 deltidsmannskaper.
}, []);