Brann 110

Kvitsøy

Den første brannpumpen kom til Kvitsøy før krigen, og var stasjonert på kaien i Ydstebøhavn. Den gang var ikke alle bebodde øyer knyttet sammen med bruer, slik at ved utrykning til andre øyer ble pumpen lastet over i en skøyte og fraktet til den andre øya.
Etterhvert kom det to brannsprøyter, plassert i hver sin ende av Kvitsøy.

Kvitsøy brannstasjon ligger idag i et kommunalt bygg ved idrettsanlegget på øya. Denne ble første gang tatt i bruk på begynnelsen av åttitallet. 

Brannstasjonen huser idag:
  • 1 Utrykningskjøretøy/mannskapsbil
  • Mannskapsbilen er utstyrt med hjertestarter og oksygen
 
Stasjonen har 16 deltidsmannskaper.
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);