Logo-rogbr
Brann 110

Rennesøy

rennes%C3%B8y
Rennesøy brannvesen ble opprettet i 1970. I 2004 ble brannvesenet en del av Rogaland brann og redning IKS.

Brannstasjonen huser i dag:
  • 1 Utrykningskjøretøy/mannskapsbil
  • 1 Fremskutt enhet
  • Mannskapsbilen er utstyrt med hjertestarter og oksygen
Stasjonen har 16 deltidsmannskaper.


 

Adresse

Sørbøveien 2
4150 Rennesøy
}, []);