Logo-rogbr
Brann 110

Rennesøy

rennes%C3%B8y
Rennesøy brannvesen ble opprettet i 1970. I 2004 ble brannvesenet en del av Rogaland brann og redning IKS.

Brannstasjonen huser i dag:
  • 1 Utrykningskjøretøy/mannskapsbil
  • 1 Fremskutt enhet
  • Mannskapsbilen er utstyrt med hjertestarter og oksygen
Stasjonen har 16 deltidsmannskaper.


 

Adresse

Sørbøveien 2
4150 Rennesøy
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);