Logo-rogbr
Brann 110

Hvem kan svare på hva?

barnehageBesøk på brannstasjonen
I uke 38 inviterer vi de eldste barnehagebarna inn på Hovedstasjonen tirsdag, onsdag og torsdag. Barnehageuken erstatter barnehagebesøk på brannstasjonen. 
Les mer


Omvisning på brannstasjonen
Lag og frivillige organisasjoner kan søke om å få en kort omvisning på en av våre fire døgnbemannede brannstasjoner.
Les mer


Utlån av redningsvester
Rogaland brann og redning hovedstasjon
Åpent: mandag til fredag klokken 09:00-15:00
Stengt lørdag, søndag og helligdager

Stavanger brannstasjon
Åpent: Mandag til fredag 09:00-16:00
Lørdag 09:00-14:00
Stengt søndager og helligdager

Les mer


Kurs, undervisning og opplæring
Kontakt: Ståle Kristiansen, konsituert seksjonsleder
tlf. 906 74 760

Send e-post​
 

BOLIGTILSYN, FEIING, PIPER OG ILDSTEDER

Kontakt: Tjenestetorget 
tlf. 51 50 22 60 

Send e-post


TILSYN NÆRINGSBYGG

Kontakt: Randi Hetle, konstituert seksjonsleder
tlf.51 50 22 57 - 974 18 075

Send epost


Arrangement

Kontakt: Eirik Gjesdal Seemann, branninspektør
tlf. 51 50 22 52

Send epost


Innlevering av farlig avfall

Det er ikke mulig å levere inn farlig avfall på Rogaland brann og redning IKS sine brannstasjoner
Les mer


Skjenkekontroll, etablererprøver og kunnskapsprøve

Kontakt: Sverre Skårland, seksjonsleder skjenkekontrollen
tlf. 913 94 563

Send epost


Tips oss

Skjenkekontrollen fører kontroll med at skjenkesteder og butikker ikke gir mindreårige tilgang til alkohol. Til dette trenger vi din hjelp. Vet du om steder som selger eller skjenker alkohol til barn og ungdom? Tips oss på epost.


Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern utfører tjenester for kommunene Egersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time. 
Kontaktinformasjon til våre rådgivere


Ship sanitation

tlf. 99 29 73 33


Interkommunalt utvalg for akutt forurensning - IUA

Ved akutt forurensning kontakt nødnummer 110

For andre henvendelser om IUA, kontakt:
Stian K. Lerseth, IUA-rådgiver

tlf. 51 50 23 37 - 957 83 978
Send epost
Bekymringsmelding om brannsikkerhet
Kontakt: Øyvind Nermoen, branninspektør og koordinator bekymringsmeldinger

tlf. 51 50 23 51 - 907 73 114  

eller via vårt sentralbord
​tlf. 51 50 22 00

Send e-post 

*om ønskelig kan man være anonym ved innmelding av bekymringsmelding


Trygg hjemme
Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.

Vi tilbyr gratis hjemmebesøk og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.

Kontakt oss på telefon eller e-post
Telefon: 51 50 22 00 - Spør etter Fagansvarlig trygg hjemme

Send e-post


Utendørs brenning

Hvis du skal gjøre opp ild utendørs må du melde fra til brannvesenet via vårt skjema Melding om bruk av ild utendørs


BRANNFARLIG VARE OG GASS

Kontakt: Gunvor Hoff, branninspektør
Send e-post


RØMNINGSVEIER, SLOKKEUTSTYR, ANDRE BRANNTEKNISKE SAKER

Kontakt: Tore Magnus Andersen, branninspektør
tlf.  456 65 350

Send e-post

eller

Ivar Mæland, branninspektør
tlf. 51 50 23 45 - 
480 34 320
Send e-post

Test/service av brannalarmanlegg
Ring 51 91 85 20     

Alarmer
Nøkkelsafe og bedrifts- og boligalarmer
Kontakt: Kate Elin Aspnes, alarmkoordinator
tlf. 51 50 22 11 - 416 94 234

Send e-post


Utleie av brannmateriell
Kontakt Bent Høgemark, stasjonsmester
tlf: 51 50 22 25 - 915 33 580

Send e-post


Miljørettet helsevern og skjenkekontroll

Spørsmål vedrørende miljørettet helsevern og skjenkekontroll kan rettes på e-post.
Send e-post


Fakturaer
Gro Horpestad, konsulent
tlf. 51 50 23 16

Send e-post

 
}, []);