Logo-rogbr
Brann 110

Barnehagebesøk på brannstasjonen

Hva skjer egentlig på en brannstasjon? Hva er inni en brannbil? Hvordan er det å være brannkonstabel? Jobber brannvesenet kun med brannslukking? 

Vi har valgt å bytte ut barnehagebesøk på brannstasjonen og i barnehagene med Barnehagedagene. Dette gjør vi for å kunne tilby barnehagene et bedre og mer forutsigbart opplegg, samt å minske belastningen på beredskapen vår.
 
Neste mulighet til å bli med på Barnehagedagene blir i mai 2025
Årets Barnehagedager er forbi, men ny mulighet kommer i mai 2025. Vi legger ut mer informasjon om påmelding på disse sidene i januar 2025. Informasjon om påmelding blir også sendt ut til barnehagene via våre eierkommuner.


Barnehagedagene er et tilbud til de eldste barna i barnehagen. 

Spørsmål om barnehagedagene og besøk på brannstasjonen for barnehager kan rettes til barnehagedagene@rogbr.no

Bjørnis besøker barnehagene

Bjørnis reiser på besøk til barnehagene to ganger i måneden. Målet er at Bjørnis skal besøke alle de 300 barnehagene vi har i våre eierkommuner i løpet av en 5 årsperiode. 

Vi foretar en trekning blant barnehagene som skal få besøk og tar kontakt god tid før besøket. 

Hvem er Bjørnis?
Brannbamsen Bjørnis er en bamse som er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, samt vekke barns interesse for brannforebyggende arbeid på et tidlig stadium. Rogaland brann og redning IKS (RBR) har i dag Bjørnis som sjette brannkonstabel på vogna. 

Har du spørsmål til Bjørnis kan du sende det til
 brannbamsen@rogbr.no  

Les også
Bjørnis i Rogaland brann og redning IKS
brannbamsen.no
Bj%C3%B8rnis%20LOGO
}, []);