Logo-rogbr
Brann 110

Omvisning på brannstasjonen

Nysgjerrig på hva som rører seg bak portene på brannstasjonen? Hver torsdag kan lag og frivillige organisasjoner søke om å få en kort omvisning på en av våre døgnbemannede brannstasjoner. 
Rogaland brann og redning IKS (RBR) får ukentlig flere forespørsler fra lag og frivillige organisasjoner som ønsker å besøke brannstasjonen. Hver torsdag mellom klokken 18.00 til 19.00 er det mulig å besøke Hovedstasjonen for en kort omvisning.
 
For å få besøke brannstasjonen har vi imidlertid satt ned et par kriterier:

 
  • Alle besøkende lag og frivillige organisasjoner skal ha hatt fokus på brannforebyggende aktiviteter i forkant av omvisningen
  • Torsdag er fast besøksdag i RBR. Lag og frivillige organisasjoner som ønsker omvisning på brannstasjonen må søke om dette på forhånd. Besøkstid er en time fra klokken 18.00 til 19.00
  • Ved henvendelse om besøk ønsker vi at dere kommer med to alternative datoer for besøk, slik at vi kan finne en dag som passer
  • Oppgi hvilken stasjon dere ønsker å besøke, samt antall som kommer på besøk
  • Navn og telefonnummer på kontaktperson i forbindelse med besøket 


Merk: Besøket på stasjonen er kun omvisning og innbefatter ikke undervisning eller opplæring. 
Planlagt besøk kan bli avlyst på kort varsel på grunn av utrykninger og andre beredskapsoppdrag. 

En kortfattet søknad kan sendes til følgende epost: 
postmottak@rogbr.no
 
Undervisning og informasjon innen brannforebygging gjennomføres utenom besøk eller omvisning på brannstasjonen.
  • RBR sin avdeling for brannforebygging tilbyr informasjon om brannforebygging til lag, sameier og frivillige organisasjoner. 
  • Kurs innen førstehjelp og brannvern kan bestilles via vår seksjon for øvelse og opplæring. For mer informasjon om våre kurs besøk våre nettsider: rogbr.no/kurstilbud 
}, []);