Brann 110

Evakueringsøvelser

Innhold
 
  • Evakueringsøvelser uten røyk
  • Brannøvelser med kunstig røyk
  • Forskjellige øvelsesmomenter
  • Oppsummering/evaluering

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);