Logo-rogbr
Brann 110

Røykdykkerkurs for brann- og redningsvesen

_MG_4802
Innhold
 • Åndedrettsfysiologi
 • Arbeidsfysiologi
 • Krav til beskyttelse
 • Pressluftsapparatets funksjon
 • Røykdykkerteknikk og taktikk
 • Slokketeknikk
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Funksjonsprøving av utstyret
 • Slokking etter gitte beskrivelser
 • Tilvenningsøvelser i varme
 • Gjennomføre systematisk søk
 • Kontakt mellom røykdykkere

Varighet
5 dager

For mer informasjon:
E-post: kurs@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 80

Utskriftsvennlig informasjon om kurset.

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.
}, []);