Logo-rogbr
Brann 110

Ledige stillinger

Vi har for tiden ledig stilling som utrykningleder Bryne brannstasjon. Les mer og søk her.

Ledig stilling som utrykningsleder Riska brannstasjon. Les mer og søk her:
 
RBR%20Brannbil%20%C3%85lg%C3%A5rd

Hva kreves for å jobbe i brannvesenet?

RBR mottar mange henvendelser om hvordan man kan få jobb i brannvesenet. Enten du nettopp er ferdig med ungdomsskolen eller allerede har noen ekstra år på skole eller i arbeidsliv, vil du få svar på det du lurer på her. Ledige stillinger i Rogaland brann og redning IKS blir annonsert på vår hjemmeside, på vår Facebook-side og på Finn.no.

Slik blir du branninspektør

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern /utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt berdskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feiersvenn kvalifiserer også. Du kan også utdanne deg til branningeniør ved Høgskolen Haugesund /Stord.
Les mer

Slik blir du brannkonstabel

Brannvesenet mottar mange henvendelser om hvordan man kan bli brannkonstabel. Enten du nettopp er ferdig med ungdomsskolen eller allerede har noen ekstra år på skole eller i arbeidsliv, kan du få svar på det du lurer på her.
Les mer

Slik blir du deltidsbrannkonstabel

Rogaland brann og redning IKS har i dag 10 deltidsbrannstasjoner og et branndepot. Vi er stadig på jakt etter flere dyktige deltidsmannskaper. Har du lyst til å gjøre en viktig og spennende jobb for lokalsamfunnet ditt? 
Les mer

Slik blir du feier

Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Feierne i Rogaland brann og redning IKS utfører et spennende og viktig arbeid med gode kollegaer og hyggelig miljø iryggen. En feier utfører tilsyn/branntekniske inspeksjoner, feier piper, røykkanaler, ildsteder, justerer og måler fyringsanlegg og åpne ildsteder
Les mer
}, []);