Logo-rogbr
Brann 110

Besøksadresse

Miljørettet helsevern og skjenkekontroll:
Brannstasjonsveien 2
4312 SANDNES

Telefon: 51 50 22 00
Telefaks: 51 66 58 10

Ship sanitation: 992 97 333

mhv@rogbr.no

Kontaktpersoner

Randi Helland Stråtveit

Avdelingsleder
Miljørettet helsevern og skjenkekontroll
Mob: 48 21 62 74
Tel: 51 50 23 79
Send e-post


Sverre Skårland

Seksjonsleder skjenkekontroll
Skjenkekontrollen
Mob: 91 39 45 63
Tel: 51 50 23 75
Send e-post


Inger Gjedrem

Rådgiver
Stavanger - bydelene Hinna, Hillevåg og Madla
Mob: 95 26 19 67
Tel: 51 50 23 74
Send e-post


Grete Torjusen Tjeltveit

Rådgiver
Stavanger - bydelene Hundvåg og Storhaug
Mob: 91 19 81 63
Tel: 51 50 23 76
Send e-post


Margrethe Harneshaug Nese

Rådgiver
Klepp, Hjelmeland, Finnøy og Hå
Mob: 959 24 245
Tel: 51 50 23 73
Send e-post


Ellen B. Klausen

Rådgiver og stedfortreder
Bedre byluft og Time
Mob: 41 66 89 69
Tel: 51 50 23 85
Send e-post


Geir Tore Aamdal

Rådgiver
Bedre byluft, Kvitsøy og Sandnes
Mob: 99 40 48 45
Tel: 51 50 23 77
Send e-post


Marte Aanestad

Rådgiver
Sandnes
Mob: 90 88 54 68
Tel: 51 50 23 78
Send e-post


Janne Julseth Østbø

Rådgiver
Gjesdal, Rennesøy, Randaberg, Strand og Sokndal
Mob: 95 15 05 08
Tel: 51 50 23 71
Send e-post


Ove Dyngeland

Rådgiver
Stavanger - bydelene Tasta, Eiganes og Våland
Mob: 95 30 79 62
Tel: 51 50 23 82
Send e-post


Rune Nilssen

Rådgiver
Sola, Egersund, Lund og Forsand
Mob: 402 01 261
Tel: 51 50 23 83
Send e-post


Ship Sanitation

Mob: 992 97 333
Send e-post
}, []);