Logo-rogbr
Brann 110

Miljørettet Helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommuneoverlege/helsesjef i den enkelte kommune har myndigheten innen miljørettet helsevern i sin kommune. Avdeling for miljørettet helsevern er rådgivere/saksbehandlere for kommuneoverlege/helsesjef.

Rådgiverne kan gi råd om:

 • inneklima
 • luft-, grunn-, og vannforurensning
 • støy og akustikk
 • internkontroll/HMS-systemer
 • sikkerhet og ulykkesforebygging
 • fukt og muggsopp
 • stråling og elektromagnetiske felt
 • smittevern, blant annet legionella
 • avfall og avfallshåndtering
 • luktproblemer
 • sosiale miljøfaktorer
 • kommunale planprosesser
 

Aktuelt

Fagkonferanse om helseeffekter av vindkraftverk
Miljørettet helsevern arrangerte fagkonferanse den 21. april i samarbeid med kommunelegeforum. Konferansen arrangeres hvert år, med ulike tema. Årets konferanse foregikk på Teams, med 40-50 deltakere.
Les mer
Råd om solbeskyttelse for skoler og barnehager
UV-strålene fra sola kan være sterke om våren og sommeren. Barn som tilbringer mye tid ute kan få høy eksponering og lett bli solbrente. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget en brosjyre for å gi enkle råd for hvordan barnehagene og skolene kan ivareta økt behov for solbeskyttelse.
Les mer
Unngå kattepine
10 gode regler for et sunt og fornuftig kattehold.
Les mer
Forebygg rotteplager
Nyttige tips for hvordan du kan unngår rotter i ditt nærmiljø.
Les mer
Ship sanitation
Rogaland brann og redning IKS skriver ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene ombord i skip.
Les mer
}, []);