Brann 110

Ship sanitation

Rogaland brann og redning IKS skriver ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. Forskrift om internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) § 21, Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) og Ship Sanitation Control Certificate (SSCC). Oppgaven utføres i avdelingens kontortid.

Tlf: 992 97 333 
E-post: mhv@rogbr.no
 
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);