Logo-rogbr
Brann 110

Ship sanitation

2716976729_776316601d_o
Rogaland brann og redning IKS skriver ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. Forskrift om internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) § 21, Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) og Ship Sanitation Control Certificate (SSCC). Oppgaven utføres i avdelingens kontortid.

Tlf: 992 97 333 
E-post: mhv@rogbr.no
 
}, []);