Logo-rogbr

Ship sanitation

2716976729_776316601d_o
Rogaland brann og redning IKS skriver ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. Forskrift om internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) § 21, Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) og Ship Sanitation Control Certificate (SSCC). Oppgaven utføres i avdelingens kontortid.

Tlf: 992 97 333 
E-post: mhv@rogbr.no
 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring