Logo-rogbr
Brann 110

Tatovering

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Begrepet tatovering er definert i forskriften som følgende:
”å risse eller stikke i hud med spiss gjenstand for å tilføre farge i hudens dypere lag.”

Begrepet hulltaking er definert i forskriften som følgende:
”Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing)”

Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.
Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i lokale som er godkjent av helsemyndighetene.

Lovverk
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Virksomhetens plikter
  • Gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser.
  • Virksomhetsansvarlig skal sende søknad til kommunen ved kommunelegen ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er godkjent tidligere. Det må også sendes godkjenningssøknad ved eierskifte, flytting av lokalene eller ved gjennomføring av større ominnredninger.
  • Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte. For flere detaljer om krav, se forskriftsteksten og merknader til dette.
  • For å sikre at forskriften etterleves på en systematisk måte skal det etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll. Internkontrollsystemet skal beskrive de skriftlige rutinene som virksomheten har etablert for å ivareta kravene i forkriften.
Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
  • Motta søknadsskjemaer og holde oversikt over virksomhetene
  • Godkjenne lokalet
  • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
  • Føre tilsyn evt. i form av systemrevisjon
  • Behandle klagesaker
}, []);